Znanjem do uspjeha

Projekt je financiran iz jednokratnih financijskih podrški za 2019. godinu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 72.000,00 kn.

Provođenjem projekta cilj je jačanja kapaciteta KaSPIN-a prvenstveno u zapošljavanju administrativne tajnice koja će rasteretiti volontere i aktiviste koji će moći kvalitetnije nastaviti sa svojim radom te osmišljavati i provoditi projekte za prijavu na buduće natječaje što na lokalnoj tako i na nacionalnoj razini.

Ovim projektom je osigurano održavanje radionica za zaposlene i volontere kako bi dobili potrebno znanje za vođenje, unaprjeđenje i jačanje kapaciteta udruge kao i održavanje Edukacijskih radionica u Rovinju čiji je cilj socijalizacija i društvena uključenost članova Udruge.

Print Friendly, PDF & Email