Znanjem do uspjeha

Projekt je financiran iz jednokratnih financijskih podrški za 2019. godinu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 72.000,00 kn.

Projekt je započet 1.12.2019. , a predviđenog je trajanja do 31.5.2020. produljen je u dogovoru s Donatorom zbog novonastale situacije izazvane pandemijom COVID-19 do 31.12.2020.kako bi se mogle provesti sve predviđene aktivnosti.

Print Friendly, PDF & Email