Preuzimanje paketa za održavanje higijene za korisnike

Objavljeno u: Novosti, Zazeli podrsku faza3

Djelatnice na projektu "Zaželi podršku-faza 3" i u lipnju su preuzele pakete sa higijenskim potrepštinama koje su proslijedile krajnjim korisnicima.

Print Friendly, PDF & Email