Predavanje o vježbama za osobe sa spinalnim ozljedama pod vodstvom fizioterapeuta 2.dio

Objavljeno u: Novosti, Zajedno jaci

U srijedu, 9. veljače smo sudjelovali na drugom “Predavanju o vježbama za osobe sa spinalnim ozljedama pod vodstvom fizioterapeuta” koje je održao fizioterapeut Ivo Biturajac. Tema predavanja bile su vježbe jačanja i istezanja ramenog obruča te jačanje muskulature trupa i pravilno držanje. Predavanje je održano online, putem platforme Google Meet, u sklopu projekta UP.04.2.1.11.0359 Zajedno jači.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt sufinancira i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Karlovačke udruge spinalno ozlijeđenih.

Stajališta izražena na ovoj mrežnoj stranici isključiva su odgovornost Karlovačke udruge spinalno ozlijeđenih i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

Print Friendly, PDF & Email