Postanimo jači!

Projekt je financiran iz jednokratnih financijskih podrški za 2020. godinu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 40.000,00 kn.

Zapošljavanjem administrativne tajnice zaposlenim osobama sa invaliditetom se omogućuje da mirnije provode redovne projektne aktivnosti Udruge.

Jedna od aktivnosti projekta je održavanje Okruglog stola s temom Njega i skrb kod spinalno ozlijeđenih i tiskovne konferencije povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa ozljedama kralježnične moždine.

Također, putem ovog projekta osiguravaju se sredstva za najam prilagođenog kombi vozila za prijevoz osoba sa invaliditetom na radni vikend. Odlazak na Radni vikend - jedan od glavnih događaja i jedini seminar ove vrste u RH gdje se okupljaju članovi lokalnih udruga HUPT-a (krovnog saveza KaSPIN-a) i njihove obitelji, članovi KaSPIN-a i razni stručnjaci koji će sudjelovati na Radnom vikendu. Radi se o seminaru gdje se raspravljaju aktualne teme za osobe sa spinalnim ozljedama kao i aktualni procesi koji djeluju na promjenu javnih politika.

Print Friendly, PDF & Email