Mogu više, mogu bolje

Projekt je financiran iz javnog natječaja za financiranje projekata organizacija civilnog društva iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Karlovačkoj županiji za 2019. godinu u iznosu od 4.000,00 kn.

Partner na projektu ssu Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara koje su ujedno i krovni savez KaSPIN-a.

Projekt je svojim aktivnostima usmjeren na edukaciju, savjetovanje i psihosocijalnu podršku za osobe sa spinalnim ozljedama i pomaganje osobama s invaliditetom, razvoj sustava edukativnog informiranja osoba s invaliditetom te članova njihovih obitelji. Projektom je obuhvaćeno 14 korisnika koji će sudjelovati u projektu kroz sve projektne aktivnosti.

Jedna od aktivnosti u sklopu ovog projekta je odlazak naših članova na utrku Wings for Life u Zadru čiji je cilj da sudjeluje što više osoba u invalidskim kolicima i tako budu dio u jednoj od najljepših svjetskih sportskih priča.

Drugi dio ovog projekta vezan je uz naše članove u ruralnim područjima Karlovačke županije. Saznanje da netko brine o njihovim potrebama i želi im pomoći, bitno će utjecati i na njihovo samopouzdanje i želju da sami nešto učine za sebe što će posljedično imati pozitivan učinak na njihovo psiho-fizičko stanje.

Print Friendly, PDF & Email