Evaluacija projekta Osobna asistencija za osobe sa invaliditetom

Objavljeno u: Budi aktivan

Kako se projektu Osobna asistencija za osobe sa invaliditetom; Budi aktivan-Budi uključen bliži kraj, projektni tim je prikupio upitnike za asistente i korisnike koje će proslijediti vanjskom evaluatoru. Na osnovu prikupljenih upitnika , evaluator će obaviti objektivnu analizu i vrednovanje te izraditi evaluacijsko izvješće projekta.

Print Friendly, PDF & Email