Dodjela plavog cvijeta pristupačnosti

Objavljeno u: Novosti

Javna ustanova Aquatika dobitnik je plakete "Plavi cvijet pristupačnosti" koja je danas dodijeljena u sklopu Tjedna mobilnosti od strane Grada Karlovca i Saveza udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije. Aquatika je ovo priznanje dobila za promicanje pristupačnosti za osobe s invaliditetom i druge osobe smanjene pokretljivosti te primjenu univerzalnog dizajna.Dva dječja vrtića, Gaza i Rakovac, dobili su priznanja za ostvarivanje arhitektonske, ekonomske i društvene pristupačnosti. Među dobitnicima priznanja su i dvije osnovne škole, Grabrik i Rečica, koje su to dobile zbog ostvarivanja arhitektonske i društvene pristupačnosti.

Print Friendly, PDF & Email