2. dio edukacija Jačanje kapaciteta OCD-a

Objavljeno u: Novosti, Zajedno jaci

U petak 8. srpnja održan je 2. dio edukacija u sklopu aktivnosti "Jačanje kapaciteta OCD-a za unapređivanje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja i rješavanja potreba ranjivih skupina, posebno uslijed kriznih situacija". Veronika Lendler iz Savez udruga osoba s invaliditetom KAŽUP održala je edukaciju "Upravljanje i vrednovanje informacija u kriznim situacijama/Osnove kriznog menagmenta za voditelje udruga osoba s invaliditetom", dok je Gordana Jurčević iz Udruge osoba s invaliditetom Karlovačke županije održala edukaciju "Suvremeni pristupi upravljanja u kriznim situacijama".
Edukacije su provedene u sklopu projekta "Zajedno jači" (UP.04.2.1.11.0359) čiji nositelj je KaSPIN.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt sufinancira i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Karlovačke udruge spinalno ozlijeđenih.

Stajališta izražena na ovoj mrežnoj stranici isključiva su odgovornost Karlovačke udruge spinalno ozlijeđenih i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

Print Friendly, PDF & Email